Organisation af Lipela

Børnehjemmet Lipela er et selvstændigt drevet børnehjem under Verdens Børn.

Børnehjemmet Lipelas ledelse består af Jane og Peter Mutahi og Lisbeth Bergholdt Hansen og Lars Blavnsfeldt, der i 1996 indgik aftale med Verdens Børn om at etablere et børnehjem for forældreløse børn i Kenya. Aftalen indebærer bl.a. at bidragydere kan opnå skattefradrag for betalingerne. Aftalen er fornyet i 2003.

Lipelas ledelse indestår overfor Verdens Børn for at midler, der opnår skattefradrag ubeskåret anvendes til driften af Børnehjemmet Lipela.

Verdens Børn attesterer alle overførsler af de skattebegunstigede midler og kontrollerer indbetalinger og udbetalinger fra Lipelas konto.

Seneste regnskab kan læses/hentes her.

Regnskab Arkiv kan læses her.

Lipelas ledelse har inden opstarten af børnehjemmet i Kenya indgået en aftale med de kenyanske myndigheder om driften af hjemmet. Herunder indestår ledelsen for, at der altid er økonomiske midler til at sikre driften så længe, der er børn på hjemmet. Ledelsens arvinger har overfor myndighederne afgivet indeståelse for at ville sikre midler til driften, såfremt ledelsen afgår ved døden.

Ledelsesansvaret er delt således, at Jane og Peter Mutahi, der er født og opvokset i Kenya, varetager al kommunikation med den lokale ledelse af Børnehjemmet Lipela. For at sikre entydig og præcis kommunikation og klare retningslinier, kan Jane og Peter som de eneste give anvisninger om de daglige rutiner eller ny aktivitet. Jane og Peter er i kontakt med den lokale ledelse minimum en gang om ugen og opholder sig årligt på Lipela i en eller flere uger. De følger således driften tæt.

Lisbeth og Lars Blavnsfeldt administrerer økonomien og beslutter sammen med Jane og Peter de overordnede linier for Lipelas drift og udvikling.

Translate »