Beskrivelse af Lipela

I 1997 besluttede en gruppe af Peter Mutahis venner at etablere et børnehjem i Kenya for at give et beskedent bidrag til at løse nogen af de store sociale problemer landet hade, som følge af dårlig regeringsledelse gennem mange år. Vi har alle ydet bidrag til forskellige velgørende formål, men ønsker at sikre at hele vort bidrag ubeskåret går til dem, der har behovet. Peter Mutahi og hans hustru Jane, der begge er danske statsborgere født i Kenya, har dels foræret børnehjemmet en grund på 4.000 m2, og dels påtaget sig, at stå for den praktiske del af driften på vegne af alle bidragyderne. Lisbeth Bergholdt Hansen og Lars Blavnsfeldt har påtaget sig ansvaret for, at finansieringen af børnehjemmet er på plads.Der er i dag ca. 60 bidragydere, der yder bidrag på fra 1.000 til 16.500 kr. om året. Herudover har børnehjemmet modtaget flere engangsdonationer fra forskellige sider.

IMG_1304

Der er altid behov for yderligere bidragydere, hvis Lipela skal kunne modtage flere børn. Disse penge går udelukkende til driften af børnehjemmet dvs. mad, tøj, skolepenge og lønninger. Der er også behov for enkeltbidrag fra fonde, foreninger eller personer til engangsudgifter som bygning, møbler og lignende.

Lipela har til huse i en bygning bygget i 2000, samt PCP huset bygget i 2006.

Der er ca. 50 børn på Lipela. De er i alderen 5 til 17 år ligeligt fordelt på piger og drenge. Lipela har fået forældremyndigheden overdraget af den lokale domstol.

IMG_0937

Alle børn er sunde, raske og velfungerende. De er meget glade for at bo på Lipela, og klarer godt i skole og lokalsamfund. Personalet yder en flot indsats.

Beliggenhed

Lipela er bygget ved foden af Mount Kenya i Nyeri distriktet tæt på byen Naro Moru, ca. 200 km nord for Nairobi. Børnehjemmet ligger i ca. 2.000 meters højde, og klimaet er som en dansk sommer på trods af, at Lipela kun ligger 15 min. kørsel fra ækvator.

Kenya_lipela

Bygningerne

Den oprindelige bygning blev taget i brug i slutningen af 2000. Bygningen er i ydre mål ca. 400 m2, men 100 m2udgøres af en gård indenfor de fire længer, som bygningen består af. Den er lavet i fire længer for at sikre, at eventuelle uvelkomne gæster ikke kan komme ind, når porten er lukket.

 Huset_star_fardigt

Huset var oprindeligt indrettet med et stort køkken, men det viste sig senere, at det var nødvendigt at opføre en udvendig køkkenbygning grundet på røggener fra brændekomfuret.  Bygningen indeholder desuden en stor opholdsstue/legestue med pejs, 2 sovesale, 3 personalerum, et kontor, 2 brusebade og 4 toiletter. Der er indlagt vand, en kombination af regnvandstanke, smeltevand fra Mount Kenya og en brønd. Der er plads til 40 børn i den oprindelige bygning.

IMG_3032

Lipela, Juli 2006

Lipela har fået en tilbygning – Pcp huset. Denne tilbygning stod færdig i Juli 2006.

Pcp1

Pcp huset fungerer som en form for udslusning for de større børn. På sigt skal de selv stå for madlavning, oprydning, rengøring osv. så de er i stand til at klare deres egen husholdning den dag de flytter fra Lipela. PcP huset har plads til 10-16 unge.

IMG_3302

Translate »