Nyheder Juli 2014

Peter er lige kommet hjem fra et besøg på Lipela, og han fortæller, at alle børnene har det godt. De er kommet hjem fra ferie hjemme hos deres familier. Det havde for de fleste været en god oplevelse, men ingen af den ønskede dog at blive hjemme. De kom alle sammen tilbage til Lipela, som de nu betragter som deres rigtige hjem.

Opdatering 8 billede 2

Da alle var tilbage blev der fejret fødselsdag. Det er ikke almindeligt i at fejre fødselsdage i Kenya, men det er en skik, som vi har indført fra Danmark. Hvert år omkring 1. maj bliver der lavet en fælles fødselsdag med god mad, kage og sodavand, og alle børn får en gave. Det er som man kan forestille sig en dag, som børnene ser frem til.

Nye børn på Lipela.

Mens Peter var i Kenya, var han rundt og visitere nye børn til Lipela. Det er blevet besluttet, at de senge, der står tomme, fordi flere børn nu er på secondary school, skal udnyttes, så flere børn kan få gavn af vores tilbud. Når de børn, som det meste af året er på kostskole, kommer hjem til Lipela i ferier, så må de rykke sammen i PCP huset og dele værelser med de store børn, der bor der til hverdag.

Opdatering 8 billede 1

De nye børn, som blev visiteret kan I se her. De står udenfor lægehuset, hvor de skal testes for bl.a. HIV. ( se nyhederne fra 25/10 2011) Heldigvis var de alle raske, så de blev godkendt til optagelse på Lipela. De er i alderen 5 til 8 år og er blevet fordelt med hhv. 3 på Lipela 1, og 3 på Lipela 2. Der er kun 5 børn på billedet, fordi bedstemoderen til det sidste barn kunne ikke skaffe penge transport til at komme og aflevere drengen på Lipela. Han er senere blevet hentet af Peter.
Vi hjælper hinanden.

En ting, som vi på Lipela også hjælper med, og som jeg ikke har fortalt om før, er:
Hvis et barn findes på gaden af politiet eller forældrene f.eks. fængsles, så overlades barnet til det lokale børneværn, som I Kenya hedder Rescue. Her kan børnene ikke bo, så Lipela tager somme tider akut imod nogen af disse børn. De kan bo på Lipela indtil en anden placering er fundet, eller forældrene løslades. Her kan der være tale om børn helt ned til 1 år gamle. Vi kan desværre ikke beholde børnene fra gaden på Lipela, for de skal have et eller andet familie tilhørsforhold, for at vi kan have dem på børnehjemmet. Dette skyldes dels, at de skal have nogen at komme hjem på ferie hos, men også at de, når de fylder 18 år, efter loven skal have en værge, som sammen med den unge kan tage stilling til dennes fremtid.
Rescue er meget taknemmelige for denne service, og har således flere gange formidlet større eller mindre donationer til Lipela.

Hav nu alle en god sommer

Lisbeth Bramaholm

Translate »