Referat fra Sponsormødet 2012

Igen i år samledes sponsorerne hos Peter og Jane. Vi var i alt 18 og havde en spændende eftermiddag, hvor Peter og Jane fortalte løst og fast om de to Lipela’er, og Lars gav os en indblik i økonomien.

I alt er der nu 60 børn på Lipela 1 og 2. Ud af disse er der 10, som går på Secondary School, og som derfor ikke til dagligt bor på børnehjemmet, men stadig er tilknyttet Lipela. Leder og personale er skiftet ud, men dagligdagen går fint, børnene trives og har det godt.

Tilsyn:

Peter og Jane har det overordnede ansvar for Lipela. De tilstræber at komme på børnehjemmene mindst 2 gange årligt og er i daglig telefon, SMS og e-mail kontakt med Lipela. Uden deres store engagement kunne Lipela ikke fungere så godt, som det gør. Der er mange ting, som det er nødvendigt, at de fører tilsyn med og tager sig af.

Herunder kan nævnes: Nyanskaffelser og almindelige vedligehold af bygninger og inventar. ”Rettidig omhu” er ikke noget, der er indlysende for en almindelig kenyaner. Ting bliver repareret, når de er gået helt i stykker! Ligeledes er det nødvendigt, at de er til rådighed med rådgivning til og oplæring af personalet, som jo hverken er pædagogisk eller sundhedsmæssigt uddannede.

Derudover er der mange ting, som kun kan lade sig gøre, hvis enten Peter eller Jane personligt er til stede. Her kan nævnes, at det lykkedes for Peter at skabe kontakt til skovfogeden i Mt. Kenya Nat. Park, så nu får Lipela gratis godt brændsel et år frem. Ligeledes lykkedes det for ham, at få en direkte vandledning tilsluttet Lipela, så der ikke bliver lukket for vandet i tilfælde af tørke.

Jane er hovedansvarlig for optag af nye børn, og en stor del af hendes tid, når hun er dernede, går med at finde de børn, som har de største behov for at komme på Lipela.

I kan læse om alle disse ting i nyhedsbrevene på hjemmesiden, hvor de har været omtalt.

Rejsefonden:

Som I ved tager vi ikke penge ud fra sponsormidlerne til at dække rejseomkostninger til besøg på Lipela – heller ikke til Peter og Jane. Derfor er det vigtigt at I husker REJSEFONDEN. Her kan I give et tiltrængt bidrag til deres rejseudgifter. REG. 5019 KONTO. 1217848.

Forbedringer og vedligehold:

Lipela 1 har fået en ny vandtank doneret af en amerikansk pige og hendes mor. Ligeledes har Rotary i Ikast doneret penge til endnu et brøndgravningsforsøg på Lipela 2. Det er meget vigtigt, at de mange børn på Lipela også i tørkeperioder har adgang til vand.

Det er snart nødvendigt at skifte tagpladerne på Lipela 1, og der er med de mange børn et meget stort slid på inventaret. F.eks. skal madrasser og sengetøj ofte udskiftes, da flere børn er sengevædere.

Mange af børnene er begyndt at spille fodbold, men de mangler fodboldstøvler. Der er hårdt at spille i sandaler! Er der nogen, der kender nogen, der ville donere fodboldstøvler til dem?

Økonomi:

Vi er i alt 60 sponsorer. Det er det samme antal som for 2 år siden og det dækker lige udgifterne til driften af Lipela 1 og 2. Vi kunne godt bruge flere sponsorer, der vil binde sig for en 10 års periode.
Den årlige indtægt er ca. 260.000 kr.
Den årlige udgift er ca. 220.000 – 250.000 kr. Det svinger alt efter vekselkurser.

Den største udgiftsstigning er skolepenge. Vi har nu 10 børn på Secondary School, og deres opholdsudgifter og skolepenge overstiger prisen på at have et barn på Lipela. Dertil kommer bøger og skoleudflugter og afgifter på eksaminer. Vi må fremover imødese, at vores udgifter til skolepenge kun er stigende.
Større projekter og nyanskaffelser finansieres af donationer fra bl.a. Rotary i Ikast og andre enkeltdonationer.

Afsluttende:

Flere børnehjem i Kenya er bukket under grundet på finanskrisen. Sponsorerne er faldet fra, og de har måttet lukke. Lipela er kendt langt ud over distriktet. Det er velkonsolideret, veldrevet og har et meget godt ry. Når folk besøger Lipela eller hører om os, så tror de ikke på, at det kan være et børnehjem. Vi kan alle være stolte af vores projekt.

Endnu engang tak til Peter og Jane for en dejlig eftermiddag, og for jeres store arbejde for vores børn på Lipela.

Lisbeth Bramaholm

Leave a Comment

Translate »