Nyheder December 2014.

Peter og Jane er rejst til Kenya for at fejre julen sammen med børnene på Lipela. Men der er også en anden grund til at feste. Benzon er det første af vores børn fra Lipela, som har færdiggjort sin uddannelse, og nu har han også fået job som mekaniker. Han er ansat på prøve i det firma – CMC, som han har stået i lære hos. CMC er et meget stort bilfirma med filialer mange steder i Kenya, og dermed er der også gode fremtidsudsigter for ham.
Stort tillykke til Benzon, men også til alle jer sponsorer, som er med til at gøre det muligt for Lipelabørnene at få en fremtid, der langt overgår den, som de uden jeres hjælp ville have haft.

opdatering 11,1

Selvfølgelig er det ikke muligt, blandt så mange børn, at undgå, at der ikke også er nogen, der har problemer. De kan i de fleste tilfælde løses af personalet, men somme tider må der tages alternative metoder i brug. Det måtte Peter gøre, da en af vores drenge Gitonga blev ved med at stjæle. Personalet havde gjort alt hvad de havde fantasi til, for at få ham til at stoppe, men han fortsatte bare.
Hvad sker der med en tyv? Han bliver taget af politiet! Det besluttede Peter sig for at vise Gitonga. Han tog ham med på politistationen og der satte de ham ind i en celle, hvor han skulle skrive et brev om, hvorfor han blev ved med at stjæle. Gitonga skrev og skrev, men da han blev lukket ud, og de skulle læse, det han havde skrevet, viste det sig, at det eneste man kunne tyde, var hans navn. Først nu blev det opdaget, at han er ude af stand til at læse og skrive. Han er desværre et af de børn, der bare sidder nederst i klassen, og ikke gør sig bemærket. I Danmark ville en dreng med de vanskeligheder blive betegnet som ordblind, men det er der ikke overskud til at gøre noget ved i almindelige kenyanske skoler. Han kunne nu fortælle politimanden, at han stjal for at få venner i skolen. Der vidste de jo, at han var ”dum”.

opdatering 11,2
Slutningen på historien er dog god. Siden besøget hos politiet har han ikke en eneste gang taget noget, der ikke tilhørte ham. Selv da personalet med vilje lod penge ligge fremme, så kom han med dem og sagde, at han havde fundet dem. Gitonga slutter skolen her til jul og det er besluttet, at han skal læres op til at arbejde i køkkenet på Lipela. Madlavning er hans store interesse. Han er flittig og hjælpsom og altid den, der er parat til at være med til alle praktiske gøremål. Han har hænderne skruet godt på, og heldigvis kan det stadig bringe en langt i det Kenyanske samfund.

opdatering 11,3

Med ønsket om en glædelig jul og et godt nytår, skal der lyde en stor tak fra børnene på Lipela for jeres støtte til dem i det forgangne år.

Lisbeth Bramaholm

Nyheder Oktober 2014.

D. 21. september blev der afholdt sponsormøde hos Peter og Jane. I indbydelsen omtalte Lars, den vellykkede sponsortur til Lipela og det øvrige Kenya i februar. Han og Peter forventer at arrangere en tur igen i februar 2017, hvis der er tilslutning til det. Sponsorer må meget gerne allerede nu tilkendegive, om de er interesserede, da det er et stort arbejde og tager lang tid at forberede og arrangere en tur derned.

opd 10 1

Referat af Lipela-møde med sponsorer og bidragydere d. 21. september 2014.

Til stede var:
Peter, Jane, Lars, Lisbeth, Jes, Bendt, Jesper, Vibeke,Niels og en mere
Det generelle billede er, at det går godt både på Lipela 1 og Lipela 2. Børnene er glade og hjælpsomme over for hinanden.
Børnene bliver større, og det kan godt mærkes på madforbruget. Der er desuden stigende udgifter til vedligeholdelse af bygninger, særligt vedrørende personalehuset.
På Lipela 1 er der blevet installeret solvarme. Det har man stor glæde af. Udgiften har været ca. 130.000 kr.  Bl.a. Lauritzen-fonden og Rotary har ydet støtte hertil. Der har været visse problemer i form af manglende varmt vand om morgenen, men dette vil blive løst med en større lagertank og isolering af tanken.
13 børn går nu i secondary-school. Heraf går de 10 på kostskoler og 3 på dagskoler i området. Særlig kostskolerne er dyre. Betingelsen for at komme på kostskole er, at børnene har vist evner derfor og har mere end 250 point af 500 mulige.
Udgiften til en elev på secondary-school er ca. 5000 kr. pr. år, lidt mindre for dagskoleeleverne, plus udgifterne på Lipela, hvor de stadig har en plads.  Her er udgiften ligeledes ca. 5000 kr. pr. år
Fremover er der forventning om, at flere af børnene vil klare sig bedre i skolen, fordi de første børn på Lipela først kom til børnehjemmet, da de var lidt ældre og derfor havde flere problemer med i bagagen, end de børn der er kommet til senere. 3 drenge er blevet så store, at de er færdige med skolen. 1 dreng klarer sig godt og er i mekanikerlære. 1 har vekslende beskæftigelse, mens Lipela ikke har kontakt til den sidste. 3 piger er ligeledes færdige med skolen. En arbejder pt. som medhjælp på Lipela 2. To ønsker at komme på kokkeskole.
Fremadrettet må der forventes voksende udgifter til uddannelse.
Unge, der kommet i job, får besked på at spare op til deres fremtidige uddannelse.
Heldigvis har flere danske virksomheder udtrykt velvilje over for at finansiere uddannelsesforløb for de unge fra Lipela, bl.a. i sammenhæng med virksomhedernes øgede fokus på at tage et socialt medansvar (CSR= corporate social responsability).
Referat: Niels

Besøg hos Rotary i Græsted.

Peter og undertegnede var i slutningen af august igen inviteret til Græsted for at fortælle om, hvordan det går på Lipela. Det er altid en stor fornøjelse at besøge denne gruppe, som flere gange tidligere har støttet Lipela. Vi blev opfordret til at fortælle om, hvad der lige nu var af nødvendige forbedringer, som de eventuelt kunne støtte os i at foretage fremover.
Disse ting vil jeg gerne dele med jer, som trofaste læsere af vores nyheder, for de beskriver jo også en del af hverdagen på Lipela.
Lipela 1 har i år fået solcelleanlæg til opvarmning af vand. Det er en meget stor lettelse for personalet, når de skal vaske tøj. Ligeledes til rengøring og opvask, kan vi nu spare en masse brænde. Sidst, men ikke mindst, skal børnene nu ikke længere vaske sig i iskoldt vand. Derfor vil vi meget gerne etablere et solcelleanlæg på Lipela 2 også. Det er dyrt, men det er noget vi sparer sammen til.

opd 10 2

Daglig vask og brændekløvning

På Lipela 1 er det aktuelt nødvendigt, at udskifte vores indgangsport. Der har været et par tilfælde, hvor ukendte personer er kommet helt ind på børnehjemmet i dagens løb. Det er bekymrende, at fremmede bare kan gå lige ind. Vi kan ikke vide, med hvilke hensigter de kommer. Derfor skal der hurtigst muligt etableres en port, der skal være aflåst. Denne port skal forsynes med en klokke, så personalet altid er klar over, hvem der er på Lipelas grund.

opd 10 3

Da porten var ny.

På Lipela 1 er hegnet rundt om grunden gennemhullet og trænger alvorligt til udskiftning snarest. Dette er nødvendigt, dels af sikkerhedshensyn overfor børnene, men samtidigt også nødvendigt, da gederne flere gange er ”stukket af” ind på nabogrundene, og det har vi fået flere klager over.

Lisbeth Bramaholm

Nyheder august 2014

Velkommen hjem fra en forhåbentlig dejlig sommerferie. Peter har igen været på tilbage Lipela, og også denne gang var han bl.a. ude for at visitere nye børn. Som jeg tidligere har fortalt, så har vi valgt at frigøre de senge, som ellers står tomme, mens de store børn er på kostskole. Derudover er der også fundet penge til, at lidt flere børn kan blive optaget på Lipela. I næste nyhedsbrev vil jeg fortælle lidt nærmere om de børn, som nu snart kommer til vores børnehjem.

opd 9 B1

Lipelabørnenes ferie.

Som I ved, så sender vi for så vidt, det kan lade sig gøre, alle børn hjem til deres familie på ferie. Kun de børn som, enten er for små til selv at klare transporten hjem med de lokale busser, og hvis familie ikke kan hente dem, eller de få børn, som slet ikke har nogen kendt familie, bliver på Lipela. Det er dog ikke altid muligt for familien at tage imod barnet. De har f.eks. ingen penge til at give et ekstra barn mad i to uger.

Denne problematik kan illustreres med en historie, som Peter fortæller: Ferien nærmer sig, og børnene skal hjem. Personalet ringet til en mor til 2 børn for at aftale nærmere. Moderen siger, da hun hører, hvad det drejer sig om: ” Børnene har det meget bedre hos jer!” – og afbryder forbindelsen. Personalet forsøger flere gange, at få fat på hende, men telefonen bliver ikke taget, og nummeret eksisterer ikke mere. Det ser ud til, at børnene må blive tilbage på Lipela, selv om de har en mor at komme hjem til. Nu tager Peter over. Han ringer til den lokale ”borgmester”, som kan oplyse, at moderen er flyttet, men han ved, hvor hun aktuelt bor. Peter kontakter  ”borgmesteren” i den nye landsby, som bekræfter, at moderen bor der. Peter får hendes nye telefonnummer og ringer til hende på sin private telefon. Det nummer kender hun jo ikke! I den samtale, som nu finder sted, viser det sig, at hun hverken har penge til mad til børnene, eller tror på at de kan komme tilbage til Lipela igen efter de to uger. Peter får overbevist hende om, at vi vil betale både transport frem og tilbage, samt sende penge med børnene hjem til mad. Moderen bliver helt overvældet, da det går op for hende, at hun kan få besøg af sine børn, og det er to meget glade børn, som alligevel nu kan tage hjem og besøge familien i ferien.

opd 9 B2

Løbetræning.

Mens Peter var på Lipela fik de en henvendelse fra en tidligere professionel løber, der nu arbejder som vagtmand og personlig træner for lederen på et sportscenter i nærheden af Lipela. Dette center er grundlagt af et amerikansk ægtepar, som tidligere har arbejdet i Kenya. De arrangerer sports- og overlevelsescamps for unge amerikanere. Både Lipela 1 og 2 har tidligere nydt godt af disse unge menneskers kunnen. F. eks. har nogle af dem dekoreret facaden på Lipela 2.

opd 9 B3

Denne tidligere løber har tilbudt sin hjælp til vores børn. Han har udvalgt gruppe på 5 børn, som han mener, har evner for at løbe. Disse børn træner han nu hver lørdag. Dels er det en dejlig måde for børnene, at lære noget nyt, men samtidig er det måske også en chance for enkelte af dem til, på længere sigt, at kunne få nye muligheder. Det skal forstås således: Er man blevet kendt, som en god løber, kan det blive indgangen til en uddannelse indenfor politiet eller måske en professionel karriere som løber. At træneren ”kan sit kram” viser han ved, sammen med lederen af centret flere gange om ugen at løbe op på toppen af Mount Kenya! Det er en anstrengende tur, som tager almindelige turister 4 dage, men de to klarer det på en dag!

opd 9 B5

Spændende om vi måske en dag skal opleve et af vores børn fra Lipela som deltager i Olympiaden.

Mange sensommerhilsner fra børn og voksne på Lipela.

Lisbeth Bramaholm

Nyheder Juli 2014

Peter er lige kommet hjem fra et besøg på Lipela, og han fortæller, at alle børnene har det godt. De er kommet hjem fra ferie hjemme hos deres familier. Det havde for de fleste været en god oplevelse, men ingen af den ønskede dog at blive hjemme. De kom alle sammen tilbage til Lipela, som de nu betragter som deres rigtige hjem.

Opdatering 8 billede 2

Da alle var tilbage blev der fejret fødselsdag. Det er ikke almindeligt i at fejre fødselsdage i Kenya, men det er en skik, som vi har indført fra Danmark. Hvert år omkring 1. maj bliver der lavet en fælles fødselsdag med god mad, kage og sodavand, og alle børn får en gave. Det er som man kan forestille sig en dag, som børnene ser frem til.

Nye børn på Lipela.

Mens Peter var i Kenya, var han rundt og visitere nye børn til Lipela. Det er blevet besluttet, at de senge, der står tomme, fordi flere børn nu er på secondary school, skal udnyttes, så flere børn kan få gavn af vores tilbud. Når de børn, som det meste af året er på kostskole, kommer hjem til Lipela i ferier, så må de rykke sammen i PCP huset og dele værelser med de store børn, der bor der til hverdag.

Opdatering 8 billede 1

De nye børn, som blev visiteret kan I se her. De står udenfor lægehuset, hvor de skal testes for bl.a. HIV. ( se nyhederne fra 25/10 2011) Heldigvis var de alle raske, så de blev godkendt til optagelse på Lipela. De er i alderen 5 til 8 år og er blevet fordelt med hhv. 3 på Lipela 1, og 3 på Lipela 2. Der er kun 5 børn på billedet, fordi bedstemoderen til det sidste barn kunne ikke skaffe penge transport til at komme og aflevere drengen på Lipela. Han er senere blevet hentet af Peter.
Vi hjælper hinanden.

En ting, som vi på Lipela også hjælper med, og som jeg ikke har fortalt om før, er:
Hvis et barn findes på gaden af politiet eller forældrene f.eks. fængsles, så overlades barnet til det lokale børneværn, som I Kenya hedder Rescue. Her kan børnene ikke bo, så Lipela tager somme tider akut imod nogen af disse børn. De kan bo på Lipela indtil en anden placering er fundet, eller forældrene løslades. Her kan der være tale om børn helt ned til 1 år gamle. Vi kan desværre ikke beholde børnene fra gaden på Lipela, for de skal have et eller andet familie tilhørsforhold, for at vi kan have dem på børnehjemmet. Dette skyldes dels, at de skal have nogen at komme hjem på ferie hos, men også at de, når de fylder 18 år, efter loven skal have en værge, som sammen med den unge kan tage stilling til dennes fremtid.
Rescue er meget taknemmelige for denne service, og har således flere gange formidlet større eller mindre donationer til Lipela.

Hav nu alle en god sommer

Lisbeth Bramaholm

Nyheder Maj 2014

Vi har igen med stor glæde modtaget et indlæg fra en af deltagerne på turen til Lipela. Denne gang er det Peters søn Joakim, som skriver. Han var dernede sammen med sin familie og genoplevede Lipela, som han ikke har besøgt i flere år. Han beskriver sit møde med en af de drenge, som var blandt de første børn, der kom til Lipela i 2000. Benson er nu flyttet fra Lipela og bor for sig selv. Han er i lære som mekaniker og klarer sig meget godt. Han har færdiggjort sin grunduddannelse og er blevet tilbudt videreuddannelse med hjælp fra det sted, hvor han er ansat. Han er meget vellidt og dygtig. En dreng som vi fra Lipela kan være stolte af, at have været i stand til at give en god start på livet.

Opdatering 7 Benson 3

 

Brev fra Joakim.

Besøg på Lipela, februar 2014 Det var en stor glæde for os at besøge Lipela igen efter mange års fravær. Den første gang vi var der, var der kun bygningerne og ingen børn. De næste gange var der mange skønne børn, der hver især gjorde et stort indtryk på os.  Et af de første børn vi mødte var Benson, han var en af de lidt større drenge på børnehjemmet dengang. Det var derfor dejligt, at se ham nu på børnehjemmet og i en helt anden rolle.

 

Opdatering 7 Benson

 

Vi havde fået at vide, at der skulle være en fest på børnehjemmet en af de dage, hvor vi var der. Vi vidste ikke nærmere om, hvem festen skulle være for, eller hvorfor den skulle holdes. Men da vi kom hjem til børnehjemmet efter at have været på en tur, fik vi at vide, at vi skulle komme over i spisesalen, for der var fest. Det var Benson, der havde valgt at holde sin 20 års fødselsdag, det sted hvor han var vokset op. Han havde inviteret sine venner og arbejdskollegaer til at holde hans fødselsdag sammen med børnene på Lipela. Han havde selvfølgelig sørget for alt det, der hører sig til til en fødselsdag med musik, kage, slik og sodavand til alle, men ikke nok med det, gæsterne havde også købt ting til børnehjemmet, så Benson og hans venner medbragte olie og andre madvarer som blev doneret til børnehjemmet. En rigtig fin gestus, og dejligt at se, at også kenyanerne støtter op omkring Lipela. Det var en skøn fest med god musik, og Benson lyste hele festen op med sit smil. Han dansede med alle, selv de allermindste børn. Peter og Jane blev madet med kage, og børnene nød kagen, den gode stemning og musikken. Den fest gjorde et stort indtryk, fordi den viser, at Lipela er et sted, som børnene opfatter som hjem, og som de ønsker at vise frem, og vende tilbage til og fejre de vigtige begivenheder i deres liv.

Opdatering 7 Benson 2

Joakim, Sidsel, Clement og Aksel

 

Mange tak til Joakim og Sidsel for jeres indlæg. Hvis andre af jer, der har besøgt Lipela har lyst til at dele jeres oplevelser med os her på hjemmesiden, så hører vi meget gerne fra jer.

Lisbeth Bramaholm.

Nyheder April 2014 – Rejsen til LIPELA Februar 2014

Det var i starten af Februar 2014, at jeg for første gang var i Kenya for at besøge Lipela. Jeg har tidligere været i Sydafrika, men jeg har aldrig været i andre dele af Afrika, hvilket gjorde besøget til Kenya til en utrolig stor oplevelse i sig selv. Første aften boede vi på et hotel, der ligger i en lille by nær Lipela. Vores tur fra Nairobi lufthavn, med et par stop undervejs, var utrolig spændende, da vi fik lov til at se hvordan landskabet gled forbi udenfor og langsomt ændrede sig fra storby til landsbyer i takt med, at vi nærmede os Lipela. Hotellet hvor vi boede, havde en del historie bag sig, da det tidligere har tjent som en Country Club for hvide. Peter fortalte, at han før i tiden ikke måtte have været på hotellet med mindre han havde været ansat. Området omkring hotellet virkede fattigt, men meget livligt og folk virkede utrolig glade.  Selvfølgelig vækker biler fyldt med hvide turister opsigt, og der stimlede da også hurtigt mange ivrige lokale børn frem, der vinkede til os. Da vi en af de efterfølgende dage gik en tur i den nærliggende større by, var alle også her meget glade, og der var flere der hilste på og sagde tak for at vores ” hjælp” i  området.  Det var utrolig rart at føle, at vi var velkomne og at folk værdsatte, hvad Lipela prøver at opnå i området. Det var generel følelse som fulgte os hele turen.

opdate6-bil1

Allerede næste morgen tog vi ud mod Lipela 2, hvor vi blev mødt af en gruppe virkelig glade børn alle klædt i flotte Select dragter.  Lipela 2 er det nyeste af de to børnehjem, og der er derfor kun yngre børn i øjeblikket. Det var skønt at se børnene der løb rundt og var ivrige for at vise deres hjem frem. Først havde de forberedt en lille velkomst sang med dans til os. Som alle andre børn var de en anelse generte i starten, men efter de første 2 strofer blev der ellers skrålet for alle pengene.  Bagefter blev vi vist rundt af de ansatte og børnene og vi fik set alt fra sovesale, spisesal, lektierum og gyngerne udenfor. Specielt var børnene meget stolte af de kaniner og høns som de havde i et stort flot bur ved siden af huset.  Noget af det der slog mig,  var at på trods af  at Lipela er meget simpel i forhold til danske hjem, var der en utrolig hyggelig stemning eftersom børnene havde fået lov til at dekorere vægge med billeder og tegninger i spise salen og i deres lektie/efter skole lokale. Noget af det mest rørende ved rundvisningen var at se de små huse som børnene havde bygget af små kviste nede bagerst i haven. Opgaven havde lydt at de skulle bygge deres drømmehus hvilket havde resulteret i meget kreative forslag.

opdate6-bil2    opdate6-bil3

Det var også rigtig sjovt at se børnenes madplan, og høre nogle af dem fortælle om deres yndlingsmad. Køkkenet er for nylig blevet flyttet udenfor både på Lipela 1 og Lipela 2. Køkkenerne var ellers oprindeligt designet til at være indenfor ligesom i et hus herhjemme. Men det fungerer ikke i Kenya, de er vant til at lave mad udenfor under halvtag eller små skure hvor de kan have åben ild og store gryder. Det er interessant at se hvordan vores blik på hvordan tingene skal være ikke nødvendigvis er det mest optimale dernede.

opdate6-bil4

Det introducerede også en interessant diskussion mellem mange af os der var dernede, nemlig at alle så gerne vil give mere og mere til børnene, men at man samtidigt også skal have respekt for balancen i lokal samfundet så børnene pludselig ikke bliver ekstremt forfordelt i forhold til de andre lokale børn de går i skole med. Næste projekt er at få elektricitet til skolen, et meget interessant projekt hvor Lipela allerede har sørget for elektricitet til og med en pæl der står 1 meter fra skolen. Nu er det kun de sidste par meter der mangler. Efter vi havde været på Lipela 2 i et par timer, tog vi alle, børn og voksne, videre til Lipela 1 hvor hyggen fortsatte resten af eftermiddagen. Vi startede med at se Lipela 1, men eftersom Lipela 2 er en eksakt kopi af Lipela 1 var det ikke en lige så omfattende tur. En af de store forskelle på Lipela 1 og 2 er, at Lipela 1 også har et separat teenage hus. Det er her de ældre børn bor under lidt mere private forhold, og de har da også dekoreret deres værelser med diverse kort og plakater ligesom et rigtigt teenage værelse- jeg har dog aldrig set så ordentlige teenage værelser før.

opdate6-bil5

Efter rundvisningen stod den på fri leg, hvilket betød at mange af drengene spillede fodbold på græsplænen med nogle af de nye fodbolde Lipela havde fået. Til stor glæde for både børnene og alle os andre der deltog. Til frokost stod den på et overdådigt måltid med frugt til dessert, hvor vi alle sad på græsset i skyggen og spiste. Det var rart at føle hvordan børnene bare slappede af, hyggede og legede med hinanden og med os.  Der blev efter mad også delt noget af alt det slik ud som folk havde været så søde at medbringe. Det er utrolig rørende og sætter ens egen barndom meget i perspektiv, når man ser hvor meget lykke en enkelt slikkepind og lille vingummipose kan medbringe.  Der var blevet taget rigtig mange ting med hjemmefra. Alt fra tøj, hår elastikker, slik, kuglepinde etc.  Og Jane fortalte hvordan de ville gemme nogle af tingene til gaver til når nogle af børnene havde fødselsdag eller havde gjort det ekstra godt i skolen eller lign. Det var rart at kunne bidrage med så håndgribelig en ting.

opdate6-bil7

Den følelse jeg sidder tilbage med efter at have besøgt Lipela, er først og fremmest rigtig positiv. Det gjorde stort indtryk at møde en masse børn, der på trods af deres alt for hårde barndom før Lipela, virker oprigtig glade. Glade for deres nye søskende, familie og for Lipela. Både ansatte og børn smilede og jokede med hinanden og det virkede virkelig som en stor familie.  Alle heppede da også entusiastisk med, når der blev optrådt sidst på dagen. Det er en smittende glæde at sidde tilbage med. Derudover virker børnehjemmene utrolig professionelt kørt, der er styr på tingene. Det var fedt at opleve hvordan der blev lagt vægt på både leg og skole, selvom nogle af børnene havde det sværere med det sidste pga. deres historie. Det blev der taget hånd om med den lærerinde (som også er deres ”mor”) der hjælper børnene med ekstra undervisning og lektiehjælp efter skole.

opdate6-bil8

Eftersom det var min første tur, kan jeg jo ikke holde det op imod hvordan Lipela før har set ud. Jeg kunne dog mærke på de mange ”gengangere” der var på turen at der er sket store fremskidt over de senere år, fremskridt de var stolte af at have bidraget til. Jeg kan kun forestille mig hvor rart det må være at kunne følge de fremskridt , og jeg glæder mig allerede til næste gang!

Silke Wexøe.

Nyheder Marts 2014

Solenergi og varmt vand! Denne gang er der store nyheder fra Lipela. Det er endelig lykkedes at få indlagt det længe ønskede varme vand på Lipela 1. Det har været et stort arbejde at finde de rigtige solpaneler og den installation, som vi kunne bruge, men nu er de der – og det virker.

1 marts

Børnene på Lipela har fået varmt vand til at vaske sig i, for første gang i deres liv. Det er en stor fornøjelse. Men mere vigtigt er det dog, at det nu er muligt at vaske tøj i varmt vand. Det er en meget stor lettelse for personalet. Her skal man tænke på, at der på Lipela er flere børn, der er sengevædere, og at få sengetøj og tæpper rent i koldt vand er noget af en opgave. Det er også en stor hjælp for de større børn, som selv er ansvarlige for at vaske deres tøj.

2 marts

3 marts

Ud over vask og hygiejne er madlavning og rengøring blevet væsentligt lettere med det varme vand. Tidligere har de f.eks. kun kunnet bruge koldt vand til opvask efter ca. 30 personer!

4 marts

5 marts

Det er vores store håb, at vi med solenergien til opvarmning af vand også kan opnå en væsentlig besparelse på indkøb af brænde. Som nævnt i et tidligere nyhedsbrev er det både dyrt, besværligt og til tider også meget vanskeligt at skaffe brænde af en rimelig kvalitet og i tilstrækkelig mængde. Forbruget af brænde til dels madlavning men ikke mindst opvarmning af vand har været en ikke ubetydelig udgift, som vi nu regner med at kunne reducere meget. Mange tak fra børn og personale på Lipela 1 til Lauritzen Fonden, som har bidraget med 55.000 kr. til solenergi på Lipela.

Brev fra Lipela:  varmt vand 2

6 marts     7 marts

Sponsor tur.

I februar var en gruppe på 42 deltagere på sponsortur til Kenya. Det var en på alle måder vellykket tur. Vi glæder os meget til at høre nærmere om og se billeder fra turen. En af deltagerne har lovet snarest at sende en beskrivelse til hjemmesiden. Det ser vi frem til.

Lisbeth Bramaholm

Nyheder Januar 2014

Peter og Jane er tilbage igen fra en dejlig juleferie sammen med børnene på Lipela. Der er mange hilsner fra børnene og personalet til alle sponsorerne i Danmark. De ved, at I tænker på dem og er klar over, at hvis der ikke kom penge fra jer, så ville deres liv se helt anderledes ud. Det er ikke noget, som de taler om til hverdag, men når de laver sange – som det er almindeligt at gøre, når man danser og holder fest – så er der altid mange vers om, hvor godt de har det og hvor glade de er for at bo på Lipela.

1

I denne juleferie har børnene på Lipela haft mange anledninger til at synge og danse og lave sange. Det har været en helt fantastisk jul for dem alle sammen. Takket være den meget velkomne donation fra Dr. Goodwin og hans kone i USA, kunne Peter og Jane hyre Ben – en af vores drenge, der nu er i mekanikerlærer – til at komme med et musikanlæg, og blive på Lipela i hele juleugen.

 2 3

Juledag blev fejret med dejlig mad, sodavand, kager og masser af sang og dans. Det var nu ellers ved at gå galt med julemaden. Peter og Jane havde indkøbt to geder, men en aften løb den ene væk. Det var umuligt at finde den, så det blev besluttet at efterlyse den i kirken. Det kom der nu ikke noget ud af. Men en mand, som var i kirken, syntes ikke at Lipelabørnene skulle snydes for god mad til jul, så han kom næste dag og forærede børnehjemmet en ged. Mange, mange tak til ham.
Ud over den gode mad fik børnene i år også alle sammen nyt tøj til jul. Det kunne lade sig gøre fordi der i den container, som Jane fik sendt derned sidste år, var en masse flot næsten nyt tøj. Så det var en flok fint påklædte børn der 3. juledag satte sig op i den bus, som Peter og Jane havde lejet for at køre på udflugt.

4 5

 Jeg skrev i sidste nyhedsbrev, at de skulle ud og svømme, men fordi der var penge nok fra USA, så blev det besluttet, at turen skulle gå til en lokal nationalpark Sweetwater. Her fik børnene for første gang lejlighed til at se alle de dyr, som vi forbinder med Afrika. Løver, næsehorn, aber, giraffer osv. I Kenya er der ikke mange børn som får den mulighed. Det er alt for dyrt.

6 7

I Kenya er det ikke ualmindeligt, at man – hvis man er en familie, der har økonomisk overskud – når man er samlet til jul, beslutter sig for at hjælpe f.eks. et lokalt børnehjem. I år var Lipela så heldige, at en familie havde besluttet, at komme ud med gaver til netop vores børnehjem. Helt uventet ankom en Matatu til Lipela, og ud kom en stor familie medbringende en masse gode ting til børnene. Der var bl.a. tæpper, skoletasker og madvarer. Mange tak til dem.

8 9

Udover at feste og tage på tur med børnene, havde Peter og Jane også tid til at tage sig af mere praktiske opgaver på Lipela. Vi har i efteråret fået doneret penge til en ny vandtank fra Rotary Græsted. Den ankom på en stor lastbil og er nu installeret, så vi kan være sikre på, at der er nok vand til børnene også i tørkeperioder. Mange tak til jer i Græsted.

10

Samtidig med installationen af vandtanken blev hele kloaksystemet set efter og renoveret, og det viste sig, at det var nødvendigt at udskifte septiktanken. Også det blev klaret sammen med en masse andet vedligehold. Som tidligere nævnt, har kenyanere ikke helt samme forhold til vedligehold, som vi danskere, så det er nødvendigt, hver gang at Peter og Jane er dernede, at de sørger for ikke alene at børnene har det godt og trives, men også at bygningerne ”trives” 
Jane har taget nogle videoklip fra julefesterne på Lipela. Dem vil vi lægge på hjemmesiden senere.

Børnene og de ansatte sender mange nytårshilsner og tak til alle os her i Danmark.

Lisbeth Bramaholm.

 

Nyheder December 2013

Der er mange hilsner til jer alle sammen fra børnene på Lipela. De har det alle sammen godt og er meget glade, for nu har de fået ferie. Skolerne i Kenya holder lukket fra sent i november til efter nytår. Det er deres sommerferie.

IMG_1307
Næsten alle børnene fra Lipela 1 er taget på to ugers ferie hjemme hos deres familie. Denne ferie glæder de sig hvert år meget til, men der er dog ingen af dem, der ønsker at blive hjemme efter de to uger er gået. Børnene på Lipela 2 er endnu for små til selv at klare transporten hjem, så de bliver på børnehjemmet i ferien.
7 af vores børn på Lipela 1 har været til den afsluttende eksamen, og de venter nu spændt på resultaterne, som er helt afgørende for, hvilken secondary school de kan blive optaget på til næste skoleår. Vi har efterhånden mange unge på secondary school, og det belaster Lipelas budget meget alvorligt. Kender I nogen der kunne tænkes at ville være sponsorer, så må I meget gerne opfordre dem til at støtte Lipela.

 

Billede JHR 07 079

 

Julen:

Jane er allerede rejst til Kenya. Peter, Rose og Lenon rejser derned midt i december for at fejre julen sammen med børnene på Lipela.  Julen bliver i år ekstra festlig for vores børn! For ca. en måned siden modtog vi på hjemmesiden en mail, hvor vi blev opfordret til at sende kontooplysninger og navn til en ukendt adresse. Vi antog, at der var en af de sædvanlige ”Nigeria mails”, som ville lokke penge ud af godtroende mennesker. Peter svarede, at vi ikke var interesserede – MEN – stor var hans overraskelse, da han derefter modtog flere mails, og da det viste sig, at det forholdt sig lige omvendt! Nogen dejlige, men for os totalt ukendte mennesker i USA havde læst om Lipela på nettet og derefter besluttet, at de ville støtte vores børn med et pengebeløb.
Tusinde tak til Dr. Andrew Goodwin og hans kone Sarah Heil fra Burlington i USA, som har sendt Lipela en check på 1000 US dollar.
Disse penge har Peter og Jane besluttet skal bruges til at gøre julen for børnene på Lipela til en særlig oplevelse i år. Der er i Kenya ikke tradition for julegaver, men juledag går man i kirke og derefter hjem og spiser ekstra god mad. Vi har ikke råd til at give børnene kød mere end en gang om ugen – og selv da er det meget lidt de får. Men juledag i år skal de både have ged og kylling. Derudover vil der blive indkøbt sodavand, slik og kager til dem. Det bliver en stor fest.

 

PIC003   PIC032
Billeder fra en tidligere tur

Der vil også være penge til at tage samtlige børn på udflugt – ikke noget der sker ret ofte for vores børn, nu da der er 60 at tage af sted med. Alle Lipela-børnene elsker at komme på tur til et hotel, hvor de kan svømme i poolen, så der vil Peter og Jane tage dem hen. Bagefter skal de på restaurant og spise kylling og pomfrits med sodavand til. En bedre anvendelse for den uventede donation kan jeg ikke forestille mig. Jeg glæder mig til, når Peter og Jane igen er tilbage i Danmark, at fortælle om den dejlige jul vores børn kan se frem til takket være vores ukendte venner i USA.

 

PIC016 (2)

Billeder fra en tidligere tur

Lisbeth Bramaholm

Nyheder Oktober 2013

Nyhederne fra Lipela er denne gang en lang og spændende beskrivelse, som Rikke, der har været på Lipela i 6 uger i juli og august, har sendt til os. Klik her for at læse Rikkes beretning.

IMG_1134

 

Rikke er et eksempel på en af vores visioner vedrørende Lipela. Vi vil meget gerne fremme den mellemfolkelige forståelse, der opstår, når man i en periode opholder sig i et for os dansker så fremmed og anderledes land som Kenya. Mange unge har gennem årene opholdt sig på Lipela og for hver enkelt, har det betydet, at de er vendt tilbage til Danmark mange oplevelser og erfaringer rigere. Men derudover har hver enkelt også været med til at give børnene på Lipela nye og for dem anderledes oplevelser. Et barn spurgte f.eks. engang: ”Hvorfor kan alle danskere godt lide at spise brændt brød?” Det var da nogle unge igen havde arrangeret sonbrødsbagning for børnene. Det kan umiddelbart lyde morsomt, men jævnfør Rikkes beskrivelse, så er kenyanske børn slet ikke vant til at blive leget med, udfordret eller trøstet. Her har vores unge en masse at give til Lipelabørnene.

Lisbeth Bramaholm

Translate »