Nyheder Oktober 2014.

D. 21. september blev der afholdt sponsormøde hos Peter og Jane. I indbydelsen omtalte Lars, den vellykkede sponsortur til Lipela og det øvrige Kenya i februar. Han og Peter forventer at arrangere en tur igen i februar 2017, hvis der er tilslutning til det. Sponsorer må meget gerne allerede nu tilkendegive, om de er interesserede, da det er et stort arbejde og tager lang tid at forberede og arrangere en tur derned.

opd 10 1

Referat af Lipela-møde med sponsorer og bidragydere d. 21. september 2014.

Til stede var:
Peter, Jane, Lars, Lisbeth, Jes, Bendt, Jesper, Vibeke,Niels og en mere
Det generelle billede er, at det går godt både på Lipela 1 og Lipela 2. Børnene er glade og hjælpsomme over for hinanden.
Børnene bliver større, og det kan godt mærkes på madforbruget. Der er desuden stigende udgifter til vedligeholdelse af bygninger, særligt vedrørende personalehuset.
På Lipela 1 er der blevet installeret solvarme. Det har man stor glæde af. Udgiften har været ca. 130.000 kr.  Bl.a. Lauritzen-fonden og Rotary har ydet støtte hertil. Der har været visse problemer i form af manglende varmt vand om morgenen, men dette vil blive løst med en større lagertank og isolering af tanken.
13 børn går nu i secondary-school. Heraf går de 10 på kostskoler og 3 på dagskoler i området. Særlig kostskolerne er dyre. Betingelsen for at komme på kostskole er, at børnene har vist evner derfor og har mere end 250 point af 500 mulige.
Udgiften til en elev på secondary-school er ca. 5000 kr. pr. år, lidt mindre for dagskoleeleverne, plus udgifterne på Lipela, hvor de stadig har en plads.  Her er udgiften ligeledes ca. 5000 kr. pr. år
Fremover er der forventning om, at flere af børnene vil klare sig bedre i skolen, fordi de første børn på Lipela først kom til børnehjemmet, da de var lidt ældre og derfor havde flere problemer med i bagagen, end de børn der er kommet til senere. 3 drenge er blevet så store, at de er færdige med skolen. 1 dreng klarer sig godt og er i mekanikerlære. 1 har vekslende beskæftigelse, mens Lipela ikke har kontakt til den sidste. 3 piger er ligeledes færdige med skolen. En arbejder pt. som medhjælp på Lipela 2. To ønsker at komme på kokkeskole.
Fremadrettet må der forventes voksende udgifter til uddannelse.
Unge, der kommet i job, får besked på at spare op til deres fremtidige uddannelse.
Heldigvis har flere danske virksomheder udtrykt velvilje over for at finansiere uddannelsesforløb for de unge fra Lipela, bl.a. i sammenhæng med virksomhedernes øgede fokus på at tage et socialt medansvar (CSR= corporate social responsability).
Referat: Niels

Besøg hos Rotary i Græsted.

Peter og undertegnede var i slutningen af august igen inviteret til Græsted for at fortælle om, hvordan det går på Lipela. Det er altid en stor fornøjelse at besøge denne gruppe, som flere gange tidligere har støttet Lipela. Vi blev opfordret til at fortælle om, hvad der lige nu var af nødvendige forbedringer, som de eventuelt kunne støtte os i at foretage fremover.
Disse ting vil jeg gerne dele med jer, som trofaste læsere af vores nyheder, for de beskriver jo også en del af hverdagen på Lipela.
Lipela 1 har i år fået solcelleanlæg til opvarmning af vand. Det er en meget stor lettelse for personalet, når de skal vaske tøj. Ligeledes til rengøring og opvask, kan vi nu spare en masse brænde. Sidst, men ikke mindst, skal børnene nu ikke længere vaske sig i iskoldt vand. Derfor vil vi meget gerne etablere et solcelleanlæg på Lipela 2 også. Det er dyrt, men det er noget vi sparer sammen til.

opd 10 2

Daglig vask og brændekløvning

På Lipela 1 er det aktuelt nødvendigt, at udskifte vores indgangsport. Der har været et par tilfælde, hvor ukendte personer er kommet helt ind på børnehjemmet i dagens løb. Det er bekymrende, at fremmede bare kan gå lige ind. Vi kan ikke vide, med hvilke hensigter de kommer. Derfor skal der hurtigst muligt etableres en port, der skal være aflåst. Denne port skal forsynes med en klokke, så personalet altid er klar over, hvem der er på Lipelas grund.

opd 10 3

Da porten var ny.

På Lipela 1 er hegnet rundt om grunden gennemhullet og trænger alvorligt til udskiftning snarest. Dette er nødvendigt, dels af sikkerhedshensyn overfor børnene, men samtidigt også nødvendigt, da gederne flere gange er ”stukket af” ind på nabogrundene, og det har vi fået flere klager over.

Lisbeth Bramaholm

Leave a Comment

Translate »