Nyheder Juni 2018.

Det er efterhånden nogen tid siden, at jeg har fået skrevet og fortalt om, hvad der sker på Lipela. Men nu skal I få en update her op til sommerferien.

Lars havde ved årsskiftet fået en anmodning fra International Børnehjælp om en statusrapport fra Lipela. Den og deres svar kan I læse her:

Kære Flemming Bjørk
I har bedt om en statusrapport for Børnehjemmet Lipela.
Peter og Jane Mutahi holder jul på børnehjemmet og kommer nok hjem med opdateret viden, men så meget sker der heller ikke, så jeg skriver på baggrund af mit eget besøg på Lipela i februar 2017, samt de økonomiske kendsgerninger.
Vi besluttede i 1. kvartal 2017, at vi er nødt til at skære ned i antal børn på Lipela over de kommende år så vi kommer ned på 30 – 35 børn. Baggrunden er, at der i 2016 blev brugt næsten 100.000 kr. mere på driften end vi fik ind i sponsorbidrag, så vi brugte næsten hele vores økonomiske reserve i 2016. Da lønninger og Boarding School for de store børn er de to største udgifter, skulle vi vælge om vi skulle have færre børn i fremtiden eller give dem ringere uddannelse. Vi valgte færre børn. Det er i tråd med, at den økonomiske udvikling i Kenya er positiv. Arbejdsløsheden er faldende og familierne har råd til at tage sig af børnene. Vi har derfor ikke venteliste til Lipela mere. Det er en positiv baggrund for at sænke antal børn på Lipela.
En anden årsag til, at vi skal tilpasse Lipelas størrelse er, at sponsorkredsen bliver ældre. Vi har ikke formået at tiltrække så mange yngre sponsorer, som det kunne ønskes. Af de større sponsorer er mere end halvdelen 60 eller derover, flere er i 70’erne. Vi må forvente, at der sker et naturligt frafald i løbet af de kommende 10 år. Da vi ikke kan lade børnene, der er optaget på Lipela i stikken, er vi nødt til at tage hensyn til sponsorernes alderssammensætning.

Der er lidt mere end 50 børn på Lipela. Omkring 10 af dem går på Boarding School, hvor de tager deres secondary school. Der er derfor i dagligdagen godt 40 børn. Da der er plads til 35 børn på Lipela I, har vi besluttet at lukke Lipela II og flytte alle børn sammen på Lipela I. Det kan lade sig gøre, fordi vi har et hus til bolig til personale, men personalet er alle lokale, og der bor derfor ikke nogen i personalehuset. Der overnatter altid en personale i hovedhuset, hvor de mindre børn sover. De unge, der er på Boarding School, har hidtil haft værelser stående til, når de er hjemme på weekender eller ferie. De må frem over deles om færre rum. Der er fortsat meget plads per barn i Lipela i forhold til de offentlige børnehjem i Kenya. Bygningen der har rummet Lipela II ventes i øvrigt at blive anvendt til uddannelsesformål, dog ikke varetaget eller finansieret af Lipela.
Vi har formået at skaffe uddannelse eller arbejde til næsten alle børn, der som 18-årige har forladt Lipela. Det håber vi kan fortsætte. Børnene trives på Lipela. Det er en fornøjelse at komme på besøg og se så velordnet og roligt alt foregår, selv om der altid er mange mennesker. Dette på trods af, at vi har haft en for stor udskiftning i ledelsen over årene. Det ville være rart med stabilitet på lederpladsen, men det formår vi desværre ikke. Måske fordi lønnen er for lav, men det vil vi nok ikke ændre på. I de første 10-12 år havde vi en leder, der så det som sit kald at skabe Lipela. Hun døde desværre som 55-årig.
På sponsorsiden har vi ca. 65 sponsorer, der i 2017 har indbetalt 390.000 kr. Det koster efter omlægningen af driften ca. 350.000 kr. at drive Lipela, så vi er igen i god gænge økonomisk.
Hvis I ønsker flere oplysninger tager vi meget gerne et møde eller svarer på spørgsmål.

Kredsen er fortsat min hustru Lisbeth Bergholdt Hansen (62 år) og jeg (65 År) samt Peter (68 år) og Jane (47 år) Mutahi.
Vi håber vi alle er ved godt helbred i mange år endnu, men vores børn er ikke endnu indstillet på at tage over efter os med mindre vi efterlader Lipela i en noget mere begrænset udgave.

Med venlig hilsen

Lars Blavnsfeldt.

Kære Lars Blavnsfelt,

Tak for din grundige statusrapport. Det er rart at læse om de positive resultater af jeres indsats for børn i Kenya. Det er bl.a. imponerende, at I har kunnet skaffe videreuddannelse eller arbejde til næsten alle de børn, som er blevet færdige.

Rapporten tilfredsstiller vort behov, og lige nu er der derfor hverken brug for yderligere oplysninger eller ønsker om at få svar på spørgsmål.

Jeg har sendt rapporten til Ludwig Chr. Nissen, der bl.a. holder øje med indbetalinger – inklusive betaling af medlemskontingenter. Hvis han skulle have kommentarer/spørgsmål, vender jeg tilbage.

Med forhåbning om at Lipela også viser positive takter i 2018, sender jeg dig og den øvrige Lipela kreds mine bedste ønsker for det nye år.

Venlig hilsen

Flemming Bjørk

Peter og Jane er på Lipela lige nu, så når de kommer hjem er der helt aktuelle nyheder. Foreløbig må I nøjes med det, der er sket siden sidste nyhedsbrev.
Som I måske husker Støtter Ronan Lipela ved at betale for børnenes guitarundervisning. Derudover har han også givet dem flere guitarer. I februar var han dernede igen i en uge. Denne gang sammen med sin datter. De medbragte guitarer, en forstærker og et keyboard. Nu har Lipela nærmest deres egen musikskole og band. Mange tak til Ronan.

Datteren er musiker. Hun blev tilbage på Lipela yderligere en måned og underviste børnene sammen med deres musiklærer. Han bor lige i nærheden og bygger selv guitarer, som han sælger i Nairobi. Derudover underviste hun også nogle timer hver uge på børnenes skole, så der var mange, der fik glæde af hendes kunnen.
I april havde børnene 3 ugers ferie fra skolen. Den første uge blev alle på Lipela for at hjælpe til i markerne og generelt ordne hele Lipelas compound. Den sidste dag, før de tog hjem til deres familier blev brugt på hovedrengøring i alle bygningerne.

Lipela fik et uventet besøg. Det var Benson, som arbejder for CMC motors, og alle hans kolleger. De havde samlet penge sammen og kom med en masse gaver og mad til børnene. Benson havde sin kone og lille datter med, for at de kunne møde alle hans ”søskende”. Dagen gik med træplantning, sang, musik og en masse dejlig mad. Mange tak til Benson og hans firma.

God sommer til alle
Lisbeth Bramaholm

Made by Onlinefabrikken.dk
Translate »