Nyheder august 2020.

Nyheder august 2020.

Her er en kort update på forholdene på Lipela.


Grundet på Corona er alle Lipela børn, med undtagelse af de få, som ikke har nogen andre steder at være, stadig hjemme hos deres bedsteforældre, familier, fjerne onkler og tanter eller andre, som tager sig af dem. Her forventes de at skulle forblive indtil skolerne igen lukker op. Desværre er det blevet meddelt, at dette nok ikke sker før januar, så det bliver en meget lang periode, som børnene skal tilbringe væk fra Lipela.


De fleste af børnene har det rimeligt godt. De hjælper til i landbrug og med dagligdags pligter, men der er ingen skolegang, og de kan jo ikke – som vi gjorde det under ned-lukningen her i Danmark – blive undervist online. Nogle få følger den undervisning, som bliver udsendt gennem radioen, og de øvrige studerer selv ud fra de tekstbøger, som de har med fra Lipela. Denne form for ”skolegang” er jo klart ikke optimal. Ligeledes er deres nuværende bosteder heller ikke optimale – hvis det havde været tilfældet, så var børnene jo ikke blevet placeret på Lipela.


Personalet fra Lipela har været på besøg hos samtlige børn i april og vil her i juli gentage denne besøgs runde.
Som jeg beskrev i sidste nyhedsbrev, modtager familierne hvor børnene bor, hver måned et mindre vederlag til dækning af udgifter til mad og tøj til børnene. Uden denne hjælp, ville det ikke være muligt for disse familier, at have dem boende. Børnene er ikke glade for at være hjemsendt. Nogle bad direkte om, at komme tilbage til Lipela så hurtigt som muligt.


De Kenyanske myndigheder har frarådet at børnehjem fortsætter driften under Corona, men da det ikke er et påbud eller forbud, så vil vi nok i løbet af de næste måneder forsøge at hjemtage børnene i mindre grupper. Der er for nuværende ikke nogen kendt smitte i området og børnene vil jo være samme sted hele tiden, så vi håber på, at det kan lade sig gøre. Lipela er et lukket område, og når børnene ikke går i skole, så er det begrænset, hvor mange kontakter, de vil blive udsat for. Det er ligeledes tanken at ansætte en eller to lærere, som på Lipela kan holde børnenes skolegang ved lige.


Dette er hvad vi kan berette fra Lipela for nu. Alt er anderledes, men det er det jo også her i Danmark.


Lisbeth Bramaholm

Translate »