Nyheder Marts 2013

Besøg på Lipela

Peter er igen hjemme fra Lipela med mange hilsner fra børn og voksne dernede. Alle har det godt. Børnene er tilbage i skolen efter den lange ferie, og det er hverdag igen. Denne hverdag oplevede Lars og Lisbeth sammen med Peter og Jane, da de var dernede i februar. Det var en meget positiv oplevelse for dem mere uformelt, at være sammen med børnene og de voksne på Lipela 1 og 2.

Ud over at være på Lipela havde de lejlighed til at besøge de børn, som ikke længere bor på børnehjemmet. De besøgte 2 Secondary Schools, hvor vi har hhv. 4 og 1 elev indskrevet. Alle 5 bliver rost for deres gode opførsel, og vi kan være stolte af dem. De får ikke de allerbedste karakterer, men de klarer sig.

Benzon 1S

De besøgte også Benzon, som er i praktik som mekaniker. Han er meget dygtig og flittig, og de andre medarbejdere på stedet roser ham meget. Han har fået forlænget sin praktikperiode og skal senere tilbage til teknisk skole for at få en overbygning på sin uddannelse.

Nye ting og tiltag på Lipela

Som omtalt på sponsormødet har det længe været et stort ønske at få installeret solvarmepaneler på Lipela. Dette projekt er nu sat i gang og forventes færdigt ved udgangen af maj. Varmt vand vil, foruden at være et stort hygiejnisk fremskridt for børnene, der nu vil kunne få et varmt bad, også blive en meget stor lettelse ved tøjvask. Som det er nu, bliver der varmet vand i store gryder hver eneste dag for at kunne vaske tøj og sengetøj. Dette er dels en stor arbejdsbyrde for personalet, men samtidig også en økonomisk byrde for Lipela, da brænde er blevet meget dyrt, og det også er svært at få i en god kvalitet.

Brøndprojektet på Lipela 2 er nu endeligt opgivet. Der er gravet 40 m. ned uden at der er fundet vand! Denne udgravning vil nu ikke være totalt forgæves. Det er planen, at hullet i stedet skal bruges til opbevaring af indsamlet regnvand, som i tørkeperioder så vil kunne pumpes op og bruges til vask og rengøring.

Container

Det er endeligt lykkedes at få alle de ting, som er blevet doneret, transporteret ned til Lipela i en container. Der var bl.a. tøj, værktøj, redskaber, legetøj, cykler, fodbolde, fodboldstøvler, sko og meget andet. Mange tak til alle jer, der har været med til at fylde den med en masse gode ting til børnehjemmene.

Jane er blevet i Kenya dels for at pakke containeren ud og få fordelt og opbevaret alle disse ting, men også for at supervisere personalet i den daglige drift af Lipela.

En ny ting, som hun har lært børnene er, at bage boller. Det er et meget stort hit.

Vi glæder os til at høre nyt og få en masse nye billeder, når hun kommer hjem igen i april. God Påske til alle!

Lisbeth Bramaholm

 

Translate »