Beskrivelse af Lipela

I 1997 besluttede en gruppe af Peter Mutahis venner at etablere et børnehjem i Kenya for at give et beskedent bidrag til at løse nogen af de store sociale problemer landet har, som følge af dårlig regeringsledelse gennem mange år. Vi har alle ydet bidrag til forskellige velgørende formål, men ønsker at sikre at hele vort bidrag ubeskåret går til dem, der har behovet. Peter Mutahi og hans hustru Jane, der begge er danske statsborgere født i Kenya, har dels foræret børnehjemmet en grund på 4.000 m2, og dels påtaget sig, at stå for den praktiske del af driften på vegne af alle bidragyderne. Lisbeth Bergholdt Hansen og Lars Blavnsfeldt har påtaget sig ansvaret for, at finansieringen af børnehjemmet er på plads.Der er i dag ca. 60 bidragydere, der yder bidrag på fra 1.000 til 15.000 kr. om året. Herudover har børnehjemmet modtaget flere enkeltdonationer fra forskellige sider.

IMG_1304

Der er behov for yderligere bidragydere, hvis Lipela skal kunne modtage flere børn. Disse penge går udelukkende til driften af børnehjemmet dvs. mad, tøj, skolepenge og lønninger. Der er også behov for enkeltbidrag fra fonde, foreninger eller personer til engangsudgifter som bygning, møbler og lignende.

Det samlede Lipela består i 2013 af Lipela 1 bygget i 2000. PCP huset bygget i 2006, samt Lipela 2 bygget i 2009 og beliggende ca. 7 km. fra Lipela 1.

Der er p.t..60 børn indskrevet på Lipela. De er i alderen 3 til 18 år ligeligt fordelt på piger og drenge. Lipela har fået forældremyndigheden overdraget af den lokale domstol.

IMG_0937

Alle børn er sunde, raske og velfungerende. De er meget glade for at bo på Lipela, og klarer sig efter en indkøringsperiode godt i skole og lokalsamfund. Personalet yder en flot indsats.

 

Beliggenhed

Lipela er bygget ved foden af Mount Kenya i Nyeri distriktet tæt på byen Naro Moru, ca. 200 km nord for Nairobi. Børnehjemmet ligger i ca. 2.000 meters højde, og klimaet er som en dansk sommer på trods af, at Lipela kun ligger 15 min. kørsel fra ækvator.

 

Kenya_lipela

Bygningerne

Den oprindelige bygning blev taget i brug i slutningen af 2000. Bygningen er i ydre mål ca. 400 m2, men 100 m2udgøres af en gård indenfor de fire længer, som bygningen består af. Den er lavet i fire længer for at sikre, at eventuelle uvelkomne gæster ikke kan komme ind, når porten er lukket.

 

 Huset_star_fardigt

Huset var oprindeligt indrettet med et stort køkken, men det viste sig senere, at det var nødvendigt at opføre en udvendig køkkenbygning grundet på røggener fra brændekomfuret.  Bygningen indeholder desuden en stor opholdsstue/legestue med pejs, 2 sovesale, 3 personalerum, et kontor, 2 brusebade og 4 toiletter. Der er indlagt vand, en kombination af regnvandstanke og smeltevand fra Mount Kenya. Der er plads til 30 børn i den oprindelige bygning.

 

IMG_3032

 

Lipela, Juli 2006

Lipela har fået en tilbygning – Pcp huset. Denne tilbygning stod færdig i Juli 2006.

Pcp1

Pcp huset fungerer som en form for udslusning for de større børn. På sigt skal de selv stå for madlavning, oprydning, rengøring osv. så de er i stand til at klare deres egen husholdning den dag de flytter fra Lipela. PcP huset har plads til 10-12 unge.

IMG_3302

 

Lipela 2, 2009.

I 2007 fik Lipela en donation, der muliggjorde, at vi kunne udvide børnehjemmet med en yderligere afdeling. For ikke at antallet af børn skulle blive for stort, og for ikke at der skulle være for mange Lipelabørn på den lokale skole, blev det besluttet at opføre Lipela 2, også kaldet Janelund, ca. 7 km. fra det oprindelige Lipela.

IMG_1721

 Selve grundstrukturen er den samme som på Lipela 1. Lipela 2 blev åbnet i foråret 2009.  Der er i 2013 indskrevet 19 piger og drenge. Det er ikke alle de børn, som huset kan rumme, men af økonomiske årsager, er det ikke muligt at optage flere børn før der er sikkerhed for flere sponsorater.

IMG_3161

 

Made by Onlinefabrikken.dk
Translate »