Hvordan kan jeg bidrage til børnehjemmet?

 

Engangsbidrag kan indbetales til børnehjemmets konto:

5019 103919-2 Jyske Bank, Sundbyvester Plads 1, 2300 København S

Ønsker du at bidrage til børnene på Lipela i en længere periode, kan du oprette et gavebrev hos International Børnehjælp for et fast beløb i mindst ti år. Gavebrevet skal returneres til os, idet vi er nødt til at være mellemled for at sikre at beløbet går til Lipela. Når du gør det, kan hele bidraget give fradrag i indkomstskatten, jævnfør Ligningslovens §12 stk. 3.

Såfremt du ønsker at underskrive et gavebrev, kontakt os.

På Lipela er fadderskaber for enkeltbørn ikke mulige. Alle bidrag går til børnehjemmets drift, da vi herved er mindre sårbare over for eventuelt frafald af enkelte sponsorer. Det koster årligt ca. kr. 4000 pr. barn på Lipela, alt iberegnet.

Vi håber mange vil bidrage til projektet. Alle er velkomne til at aflægge besøg på børnehjemmet, hvis rejsen går den vej forbi.

Og så siger vi mange tak for din støtte til Lipela.